DEMANTIJ PLATFORME ZA PROGRES

img

Sarajevo

Danas, 27.05.2021. godine, na određenom broju portala objavljen je tekst pod nazivom: “Prekinuta Konvencija Platforma za progres”.

Danas, 27.05.2021. godine, na određenom broju portala objavljen je tekst pod nazivom: “Prekinuta Konvencija Platforma za progres”. U navedenom tekstu, pozivajući se na neprovjerene izvore, iznosi se niz netačnih i tendencioznih navoda o održavanju Konvencije Platforme za Progres.

U cilju istinitog informisanja javnosti i zaštite digniteta Platforme za progres, kao i ličnog digniteta predsjednika stranke, prof.dr. Mirsada Hadžikadića, zahtijevamo da, ukoliko ste objavili navedeni tekst, da ga povučete sa vaše web stranice, te da objavite demantij sa tačnim navodima kako slijedi:

  • Konvencija nije prekinuta iz razloga što su delegati "odbili prijedlog Hadžikadićevog novog Statuta", nego zato što je trajala tri sata duže od predviđenog vremena. Mnogi delegati su morali napustiti ovaj događaj zbog ranije preuzetih obaveza, zbog čega će se Konvencija nastaviti u novom terminu koji će odrediti Predsjedništvo.
  • Kvorum nije izgubljen zato što su Konvenciju napustili „Hadžikadićevi delegati“, nego, kao što smo pretodno naveli, zato što je dužina trajanja bila mnogo duža od predviđene.
  • Statut je dobio podršku 80% prisutnih delegata, ali zbog statutarnih odredbi, prema kojima prijedlog mora dobiti podršku 2/3 ukupnog broja članova sa pravom glasa, vraćen je na doradu.
  • Prijedlog ujedinjenja sa drugim političkim strankama nije bio na dnevnom redu Konvencije, zbog čega se delegati o tome nisu izjašnjavali. Takav prijedlog ne postoji i kao takav nije raspravljan na organima Platforme za progres, na bilo kojem nivou. Jedan od članova Konvencije jeste postavio to pitanje, kao nejasnoću, obzirom da je takve informacije saznao iz medija. Pojašnjeno je da o tome nema govora i da prijedlog Platforme za progres o ujedinjenju ne postoji. Ponavljamo, o tome se nije izjašnjavalo jer to pitanje nije bilo tema Konvencije, a samim tim su netačne i informacije o optužbama protiv predsjednika Hadžikadića ili o prijedlozima za njegovo isključenje. Ovakve navode možemo nazvati čistim lažima.

Neprijatno smo iznenađeni da je, nakon što smo pojedinim medijima uputili demant i nakon što smo objavili zvaničan izvještaj sa održane Konvencije, isto saopćenje ponovo objavljeno deset dana poslije, a ujedno i tri dana prije mirne protestne šetnje koju organizujemo.

Platforma za progres je od početka podržavala i zagovarala slobodu medija i uvijek smo bili na raspolaganju za izjave i pojašnjenja o različitim pitanjima. Ipak, smatramo da svako mora preuzeti odgovornost informacije koje javno iznosi, posebno ako se radi o lažima koje mogu naštetiti organizaciji, kao što je to sada slučaj.