Vijećnici

- Elvedin Cernica - Općinsko vijeće Novo Sarajevo
- Suzana Fazlić - Općinsko vijeće Novo Sarajevo
- Maja Muftić Dedović - Općinsko vijeće Novi Grad Sarajevo
- Almin Bašić - Općinsko vijeće Hadžići
- Amina Madžak - Gradsko vijeće Konjic
- Esana Kavazbašić Huskanović - Gradsko vijeće Tuzla
- Selma Ćatibušić - Gradsko vijeće Tuzla