Predsjedništvo

Predsjedništvo Platforme za progres je najviši organ Platforme između dva Kongresa. Ima obavezu da se sastaje najmanje četiri puta godišnje, iako se trenutni saziv sastaje jednom sedmično. Trenutni saziv broji 13 članova:

- Prof. dr. Mirsad Hadžikadić - Predsjednik Platforme za progres
- Jusuf Arifagić - Potpredsjednik Platforme za progres za Republiku Srpsku
- Nijaz Nanić - Potpredsjednik Platforme za progres za FBiH
- Amir Jatić - Potpredsjednik Platforme za progres za Dijasporu
- Sakiba Hotović - Članica
- Iskra Leko - Članica
- Maja Muftić Dedović - Članica
- Nermin Šaran - Član
- Amina Agović Argillander - Članica
- Elvedin Cernica - Član
- Ineska Biščević - Članica
- Ermina Iljazović - Članica
- Aleksandar Dodig - Član

Jednom sedmično se sastaju, te odgovaraju na brojne upite lokalnih i regionalnih organizacija, rade na kreiranju strategije i rade na kratkoročnim i dugoročnim rješenjima koje će Platforma ponuditi Bosni i Hercegovini. Obavljaju i ostale poslove iz svoje nadležnosti.