Centralni ured

Centralni ured Platforme za progres podržava svih šest regija na teritoriji Bosne i Hercegovine, sa svim pripadajućim lokalnim organizacijama, kao i regiju Dijaspora. Osim toga, tehnička su podrška i predsjedniku i Predsjedništvu Platforme.