UGROŽAVANJE ŽIVOTA GRAĐANA ZA SOBOM POVLAČI ZAKONSKU I MORALNU ODGOVORNOST

img

Politički akteri koji vode ovu državu, svojim nedjelovanjem su ugrozili živote građana, materijalnih dobara i prirodne resurse ove države.

 
Apsurdan nedostatak političke volje da se ugase požari koji bukte na teritoriji Bosne i Hercegovine i ugrožavaju stanovništvo, životinjski i biljni svijet na tim područjima, predstavlja još jedan eklatantan primjer kršenja domaćih i međunarodnih pravnih akata i vrijednosti civiliziranog svijeta, kojima se, pored prava na život i slobodu, garantuje i pravo na sigurnost i zaštitu.
Politički akteri koji vode ovu državu, svojim nedjelovanjem su ugrozili živote građana, materijalnih dobara i prirodne resurse ove države.
Neshvatljivo je da je moguća situacija u kojoj su ugrožena osnovna prava građana, kao što je pravo na život, ili sigurnost države, a da je adekvatna reakcija uvjetovana postojanjem političke volje jednog ili više političara da do toga dođe. Takođe je neshvatljiva činjenica da volja za djelovanjem postoji na određenom dijelu države, kao što je to slučaj u Trebinju, dok u Hercegovini ne dolazi do bilo kakve reakcije odgovornih.
Evidentno je da, u ovom slučaju, član Predsjedništva Bosne i Hercegovine, Milorad Dodik, zloupotrebljava pravno uređenje ove države za svoj politički marketing, a na štetu svih njenih građana i naroda. Ugrožavanje života građana i sigurnosti države za sobom povlači zakonsku i moralnu odgovornost nadležnih!
Ova situacija je ujedno i primjer koji je jasno pokazao da je Dejtonski mirovni sporazum nefunkcionalan, jer ne pruža odgovore na sva pitanja. Takođe, radi se o grubom kršenju Ustava Bosne i Hercegovine jer su ugroženi životi i imovina.
Platforma za progres poziva VSTV i Visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini da hitno reaguju, sankcionišu odgovorne i omoguće gašenje požara.