PLATFORMA ZA PROGRES NIJE I NEĆE KOALIRATI SA ONIMA KOJI NE POŠTUJU NAŠE PRINCIPE

img

Izbor vijećnika Platforme za progres, Almina Bašića, za predsjedavajućeg Općinskog vijeća Hadžići, ne znači koaliciju sa Strankom demokratske akcije.

Platforma za progres neće nikada koalirati sa onima koji ne poštuju naše principe i uvijek ćemo biti u koaliciji s građanima.

 
 
Napisi u medijima kojima svjedočimo prethodna dva dana, dolaze od vijećnika i lokalnih organizacija stranaka čijim interesima nije odgovarao izbor Almina Bašića za predsjedavajućeg Općinskog vijeća Hadžići, kao konstruktivnog i neutralnog faktora koji može pomiriti razlike između vlasti i opozicije i doprinijeti efikasnijem i transparentnijem radu vijeća.
Do sada nismo učestvovali u političkoj trgovini i demantujemo navode da je to bio slučaj u Hadžićima. Naš vijećnik je izabran sa 15 glasova u vijeću, uključujući i glasove opozicije.
Almin Bašić je prepoznat po svom konstruktivnom i integrativnom djelovanju u Općinskom vijeću, a proglašen je i za jednog od pet najaktivnijih vijećnika, prema istraživanju Udruženja ASUS Hadžići. Njegov izbor nije uvjetovan budućim načinom njegovog odlučivanja, a on će na novoj poziciji nastaviti sa svojim konstruktivnim radom, vodeći se isključivo interesom građana i lokalne zajednice.
Prihvatanjem pozicije predsjedavajućeg Općinskog vijeća, Almin Bašić je, uz podršku Platforme za progres Hadžići, odlučio preuzeti odgovornost za stanje u vijeću i lokalnoj zajednici i iskoristiti svoje znanje i iskustvo da pomiri trenutne stranačke podjele i Općinsko vijeće učini vijećem po mjeri građana Hadžića. Konačnu ocjenu njegovog rada će svakako dati građani.
 
Platforma za progres vijećnicima ostavlja slobodu da djeluju u skladu sa njihovim uvjerenjima, uvijek poštujući osnovne principe djelovanja stranke. To nosi sa sobom i pravo, ali i odgovornost vijećnika. Demokratija nije lak proces i to je nešto sto Platforma pokušava uvesti u političke procese u Bosni i Hercegovini. Nekada će to dovesti do teških trenutaka, ali će dugoročno pomjeriti politički diskurs u državi ka boljem.