Protesti rudara Sarajevo, Zgrada Vlade Federacije BiH - Da ste uvijek sigurni da je svjetlost tu!

img

Sarajevo

SRETNO!

Platforma za progres je prije godinu dana poželjela svim rudarima da budućnost donese sigurnost i mnogo bolje uslove rada. Nažalost, uslovi ni danas nisu dobri, čak se sprema mnogo teži scenarij. Kako je najavljeno, od 01.12.2021. godine, u Rudnicima uglja Kreka stupa na snagu novi pravilnik o radu i radnom učinku, a koji je menadžment morao u skladu sa Zakonom o radu i Kolektivnim ugovorom, ponuditi najprije Sindikatu i Vijeću zaposlenika na konsultaciju prije usvajanja, što nije učinjeno. Time je uskraćena mogućnost socijalnog dijaloga između poslodavca i Vijeća zaposlenika i Sindikata, te proizašla nemogućnost zaštite radnika.

Svoja prava će radnici Kreke, zajedno sa ostalim radnicima rudnika u FBiH, iz Koncerna Elektroprivrede BiH, danas tražiti na ulicama Sarajeva, umjesto u salama za sastanke.

Svjesni svakodnevnog rizika koji preuzimate i da svoj posao obavljate pošteno, vrijedno i sa ogromnom hrabrošću, dajemo punu podršku svakom rudaru koji danas traži svoja radnička prava i humanizaciju uslova rada, Samostalnom sindikatu radnika rudnika FBiH, kao i Sindikatu rudnika „Kreka“ u borbi za vraćanje nivoa ostvarenih prava radnika. Pozivamo Elektroprivredu BiH i Vladu FBiH da iznađu mogućnost za socijalni dijalog i stvaranje kompromisa.