img

Lista kandidata Platforme za progres na Lokalnim izborima 2020. godine

Načelničke pozicije
 • Mirsad Kečanović - Grad Bihać
 • Edin Bunda - Općina Ilidža
 • Sanel Šarić - Općina Novo Sarajevo
 • Nejira Sarajlić - Općina Stari grad Sarajevo
Vijećničke pozicije
Gradsko vijeće Banja Luka
 1. Samra Turčinhodžić
 2. Kenan Huskanović
 3. Alija Beganović
Općinsko vijeće Banovići
 1. Samra Sarić
 2. Denijal Ikanović
 3. Jasmin Pirić
 4. Selma Pirić
 5. Nedim Rahmanović
 6. Denis Halilovic
 7. Melissa Alihodžić
Gradsko vijeće Bihać
 1. Hasan Hatić
 2. Amra Zečević
 3. Denis Smajić
 4. Emir Velić
 5. Ines Žerić
 6. Dalibor Đumić
 7. Azra Vojić
Općinsko vijeće Bosanska Krupa
 1. Mustafa Kadić
 2. Naila Hasanagić
 3. Senad Eljazović
 4. Medina Eljazović
 5. Vesna Hasić Badnjević
 6. Mirnes Hasanagić
Gradska skupština Brčko Distrikt
 1. Melisa Ušanoviċ
 2. Zlatko Matanoviċ
 3. Sabina Šerifoviċ
 4. Miralem Berberoviċ
 5. Dina Jašareviċ
 6. Amir Bušatliċ
 7. Haris Gigoviċ
Općinsko vijeće Breza
 1. Sead Muratović
Gradsko vijeće Cazin
 1. Anela Perviz
 2. Admir Hatić
 3. Haris Ljubijankić
Općinsko vijeće Centar Sarajevo
 1. Gabela Maida
 2. Đugum Faik
 3. Džano Alen
 4. Nikšić Miro
 5. Glumac Dragana
 6. Tupković Senad
 7. Majstorović Željko
 8. Brajić Selma
 9. Belančić Doris
 10. Musa Dario
 11. Cvrk Veada
 12. Suljić Sanel
 13. Arnautalija Kapo Jasminka
 14. Pandžić Adil
 15. Muftić Džemal
 16. Silajdžić Ajša
 17. Melić Dino
 18. Bašić Medina
 19. Džihić Mustafa
Općinsko vijeće Doboj Istok
 1. Osman Škrebo
 2. Sanida Hodžić
 3. Adil Mujkić
Gradsko vijeće Goražde
 1. Bariz Kazagić
 2. Indira Bukalo
 3. Mirsad Hubanić
 4. Ibrahim Babić
 5. Alma Baščelija
 6. Mirnesa Kazagić
 7. Jusuf Kurtović
 8. Edin Bukalo
Gradsko vijeće Gračanica
 1. Midhat Mujačić
 2. Alma Mulavdić
 3. Reuf Baraković
 4. Mustafa Šehić
 5. Anela Petrović
 6. Amir Muratović
 7. Edin Šehić
 8. Emina Helić
 9. Semka Hadžić
 10. Elmir Jelovičić
 11. Amira Kovačević
 12. Damir Terzić
 13. Adela Mujkić
 14. Osman Omerović
 15. Mehmedalija Delić
 16. Edisa Sejdinović
 17. Senad Mešić
 18. Meliha Hadžić
 19. Mujo Begović
 20. Suad Spahić
 21. Maida Helić
 22. Miralem Okić
 23. Samira Selimović
 24. Mujo Jukić
Gradsko vijeće Gradačac
 1. Edin Selimović
 2. Fatima Sahačić
 3. Miralem Kamberović
 4. Kemal Rabić
 5. Emina Džaferović Kamberović
 6. Sanel Avdić
 7. Sanela Huseinbašić
 8. Alen Delić
 9. Azemina Mujčinović
 10. Hasan Karić
 11. Adelisa Omerović
 12. Nihad Skenderović
 13. Azra Bratanović
 14. Ibrahim Suljkanović
 15. Nermin Hasanović
 16. Sedina Hojnić
 17. Rahman Memić
 18. Hasiba Mrkonjić
 19. Bričić Haris
 20. Edis Mustafagić
 21. Zerina Kamberović
 22. Edis Ćosić
 23. Jasmina Okanović
Općinsko vijeće Hadžići
 1. Almin Bašić
 2. Samira Bešlija
 3. Almedina Ćatić
 4. Izet Memić
 5. Suad Đozić
 6. Nermina Kafedžić
 7. Admir Đelmo
 8. Adin Dželilović
 9. Elma Fejzić Sejmenović
Općinsko vijeće Ilidža
 1. Vranjača Jasmina
 2. Hošić Tarik
 3. Duraković Dženeta
 4. Mašić Mirsad
 5. Mrkonja Muris
 6. Babić Jasmina
 7. Kicara Alija
 8. Adžović Berin
 9. Hadžiomerović Nađa
 10. Bektić Benjamin
 11. Madžak Adela
 12. Bogdanić Benjamin
Općinsko vijeće Ilijaš
 1. Azemina Habibić
 2. Maid Hasičić
 3. Hamida Čosić
 4. Ajša Očuz
 5. Amar Muratović
Općinsko vijeće Jablanica
 1. Marko Cvjetković
 2. Enisa Gušić
 3. Mirza Dževlan
 4. Mirza Begović
 5. Sabina Pehić Ovnović
 6. Anel Šubara
 7. Majda Imamović
Općinsko vijeće Kakanj
 1. Dino Tica
 2. Melissa Jašarspahić
 3. Rusmir Lizde
 4. Muamera Husika
 5. Jakub Begić
Općinsko vijeće Kladanj
 1. Minela Softić
 2. Armin Turalić
 3. Irnes Čorbić
 4. Šemsa Rustemović
 5. Zijad Vejzović
Općinsko vijeće Konjic
 1. Aldin Džino
 2. Amina Madžak
 3. Sead Kamiš
 4. Mediha Hadžajlić
 5. Aldina Demirović
Gradsko vijeće Livno
 1. Erim Mačkić
 2. Suzana Jahjefendić
 3. Admir Orman
Općinsko vijeće Lukavac
 1. Jasmin Hodžić
 2. Vesna Kurtbafinski
 3. Enes Osmanović
 4. Razija Šiljegović
 5. Adela Kadirić
Općinsko vijeće Maglaj
 1. Suljičić Adis
 2. Čamić Emina
 3. Tepavac Goran
 4. Sabina Pračić
 5. Đuhera Emrah
Općinsko vijeće Novi Grad Sarajevo
 1. Karkelja Mehmed
 2. Dedović Muftić Maja
 3. Humić Midhat
 4. Hamzić Nedim
 5. Jalovičić Petković Nikolina
 6. Sorguč Damir
 7. Kolar Zijad
 8. Amela Hadžihasanović
 9. Mušinović Adis
 10. Ličina Hidanović Elvisa
 11. Pleho Samir
 12. Gurić Irma
 13. Hurić Nermin
 14. Naida Sadiković
 15. Palaska Almir
Općinsko vijeće Novo Sarajevo
 1. Cernica Elvedin
 2. Fazlić Suzana
 3. Smajević Said
 4. Fuka Eldar
 5. Avdić Selmanović Aida
 6. Pita Irmin
 7. Huskić Zlatko
 8. Huskanović Naida
 9. Vuković Adnana
 10. Prelić Jasenko
 11. Huskić Elmira
 12. Nadžak Ismail
 13. Dunja Jekauc
 14. Anton Jekauc
Općinsko vijeće Odžak
 1. Miralem Zilić
Općinsko vijeće Sanski Most
 1. Meho Zenković
 2. Ermina Bošković
 3. Muris Avdić
 4. Hatka Kurbegović
 5. Bisera Kumalić
Gradsko vijeće Srebrenik
 1. Džemal Hamzić
 2. Vahdeta Mehić
 3. Sead Vikalo
Općinsko vijeće Stari Grad Sarajevo
 1. Holjan Ajdin
 2. Čajić Ummihana
 3. Arapović Sabahudin
 4. Tabučić Amela
 5. Janjoš Indira
 6. Bulgurdžić Emir
 7. Lajlani Ševala
 8. Hamza Tarik
 9. Dizdarević Jasmina
 10. Hrustemović Mirza
 11. Čatović Mensura
 12. Amer Hasković
 13. Elma Filipović
 14. Nerim Islamović
 15. Čeliković Muhamed
 16. Đipa Lejla
 17. Bogdanić Edim
 18. Krka Amra
 19. Holjan Haris
 20. Baljić Edin
 21. Đinović Đula
 22. Čaušević Edib
 23. Velagić Emina
Općinsko vijeće Stolac
 1. Aldin Krgo
 2. Adna Mulač
 3. Mirza Habota
 4. Ediba Čerkez
 5. Alden Idriz
Općinsko vijeće Tešanj
 1. Emir Galijašević
 2. Damira Čamdžić
 3. Sanel Kašibović
 4. Ehlimana Ahmetović
 5. Sedin Omerbašić
 6. Nermina Čajić
 7. Admir Karamović
Gradsko vijeće Tuzla
 1. Srećko Škrobić
 2. Selma Ćatibušić
 3. Lela Kulović
 4. Idana Mahić
 5. Alen Kuloglija
 6. Jasmina Numanović Stjepanović
 7. Esana Kavazbašić Huskanović
 8. Nedim Prelić
 9. Jasmira Avdić
 10. Muharem Iljazović
 11. Vesna Smajić
 12. Marko Divković
 13. Jasmina Žigić
 14. Kasim Mujčević
 15. Adis Hasić
 16. Jasmina Čekrić
 17. Edin Kamberović
 18. Safija Skenderović
 19. Bakir Smajić
 20. Ahmed Osmanović
 21. Enisa Pilavdžić
 22. Muhamed Hodžić
 23. Nermina Ibrić
 24. Dario Grgić
 25. Adnan Karahmetović
 26. Nejra Muharemović orić
 27. Emir Ćorić
 28. Dženita Kurtčehajić
 29. Admir Čačković
 30. Admir Osmanović
Gradsko vijeće Visoko
 1. Halilović Tarik
 2. Husić Amila
 3. Tajić Adnan
 4. Begić Adnan
 5. Husić Enisa
 6. Šahinović Alija
 7. Babić Vernes
 8. Trako Amila
 9. Amila Barut
 10. Serdarić Adnan
Općinsko vijeće Vogošća
 1. Efendić Adis
 2. Rapa Čajlaković Emira
 3. Gljiva Bego
 4. Peštek Arijana
 5. Hadžagić Orhan
Općinsko vijeće Zavidovići
 1. Dervišić Seid
 2. Šestović Selma
 3. Alić Dino
 4. Saletović Arnela
 5. Huremović Emir
 6. Prijić Belma
 7. Uljić Alen
 8. Ahmić Samir
 9. Muratagić Vahida
 10. Džemil Hamzić
 11. Ferušić Ajla
Gradsko vijeće Zenica
 1. Čečo Afan
 2. Jozić Slavica
 3. Terzić Armin
 4. Agačević Andrej
 5. Djedović Lejla
 6. Đorđić Drago
 7. Sofić Adna
 8. Turkić Aris
 9. Huseinović Erna
 10. Sivro Semir
 11. Begović Esmina
 12. Osmančević Edin
 13. Ganić Ajka
 14. Imamović Senahid
 15. Đulan Refija
Gradsko vijeće Živinice
 1. Alma Šahbegović
 2. Meho Osmanović
 3. Selma Kitić

O platformi

Platforma za progres je politički pokret, osnovan 25. novembra 2018. godine u Sarajevu Pet principa koje zagovara: Država, znanje, poštenje, mladi i odgovornost!