O platformi

Platforma za progres je politički pokret, osnovan 25. novembra 2018. godine u Sarajevu Pet principa koje zagovara: Država, znanje, poštenje, mladi i odgovornost!