Gušim se dok...

img

Kampanja Mladih Platforme za progres

Nakon više mjesečnog aerozagađenja uvjetovanim dugotrajnim suhim i stabilnim vremenskim prilikama, u nedjelju, 19.01.2020. godine simultano u mnogim gradovima i općinama Bosne i Hercegovine kao što su: Visoko, Tuzla, Sarajevo, Tešanj, Mostar, Bihać, Breza sprovedena je akcija Mladih Platforme za progres pod nazivom: "Gušim se dok...".

Cilj akcije je bio usmjeren prema podizanju svijesti stanovništva o aerozagađenju kao ozbiljnom problemu današnjice koji sa sobom donosi niz problema, kako onih privremenih, tako i onih permanentnih, naročito kada govorimo sa aspekta zdravlja respiratornog sistema, ali i da se kroz prigodne fotografije apelira da više ne možemo trpiti nerad i nefunkcionalnost vladajućih sistema niti da više smijemo biti svjedoci "guranja problema pod tepih" svakog novog proljeća i izvlačenja tog problema svakog narednog decembra ili januara kada se pojave prvi dani sa smogom.

Platforma za progres se zalaže za usklađivanje strateških dokumenata iz oblasti energetike, zaštite okoliša i drugih oblasti koje imaju značajan uticaj na ovu oblast, sa strateškim ciljevima EU, uz uvođenje praksi koje danas vladaju u EU.

Istinski dijalog sa EU, usaglašavanje strategije i korištenje fondova, građanima BiH će sigurno donijeti progres u ovoj oblasti. Stoga je veoma važno vratiti se u okvire EU strategija i integracija i EU prepoznati kao strateškog partnera.

Pozivamo nadležne u BiH da se hitnoi posvete rješavanju ovog problema, uz sinhronizirane poticaje/akcije za integraciju obnovljivih izvora energije, novih tehnologija i edukacije.

O platformi

Platforma za progres je politički pokret, osnovan 25.novembra 2018. godine u Sarajevu. Pet principa koja zagovara: Država, znanje, poštenje, mladi i odgovornost!