Država

img

Broj 1 postulat Platforme za progres

Platforma i njezini članovi imaju za cilj zaštitu, promociju, stabilnost i napredak Bosne i Hercegovine kao cjelovite, nezavisne, suverene, građanske i pravne države.

Platforma također radi na razvijanju bosanskohercegovačkog državnog programa, na prihvatanju i razvijanju bosanskohercegovačkog patriotizma, insistira na vladavini prava, razvoju i očuvanju pravedne države te poboljšanju demografske slike stanovništva.