Znanje

img

Broj 2 postulat Platforme za progres

Platforma mjeri bogatstvo ljudi i naroda na osnovu količine znanja i želji za dodatnom nadopunom istog.

Znanje je najsnažnije oruđe jedne individue te zbog toga Platforma radi na reformi i unapređenju sistema obrazovanja, obuke i osposobljavanja stanovništva za rad na način da se kod pojedinca prepoznaju i razvijaju njegovi pozitivni individualni potencijali te intelektualne, estetske, moralne, radne, socijalne i građanske kompetencije, što će za rezultat imaju jedan od najbolje koncipiranih sistema obrazovanja na svijetu.