LJUDSKO BIĆE NIJE ROBA

img

Rezolucijom Generalne skupštine UN, 30. juli je ustanovljen kao Međunarodni dan borbe protiv trgovine ljudima

U cilju skretanja globalne pažnje javnosti na sveprisutnost ovog problema. Trgovina ljudima je jedan od najgorih oblika kršenja ljudskih prava jer ljude svodi na robu, te ugrožava njihova prava na život, dostojanstvo, sigurnost, slobodu kretanja i iz

Proces globalizacije i slobodniji protok ljudi, dobara i kapitala, uz svoje pozitivne efekte, nažalost služi i kao katalizator za brojne kriminalne aktivnosti koje svoju najmračniju stranu pokazuju upravo kroz pojavu trgovine ljudima. Trgovina ljudima predstavlja najbrže rastuću i najprofitabilniju ilegalnu industriju, odmah iza trgovine drogom i oružjem i u stalnom je porastu.
Statistički podaci objelodanjuju da se u cijelom svijetu na godišnjem nivou, tim najsramnijim oblikom kriminala ostvare prihodi od preko 30 milijardi dolara. Uprkos višedecenijskim naporima različitih pokreta i inicijativa, čiji je cilj bila obrana ljudske slobode i dostojanstva pojedinca, te usvajanju većeg broja međunarodnih konvencija i deklaracija o zaštiti osobne slobode, trgovina ljudima i ropstvo nisu ni danas iskorijenjeni.
Brojni ratovi u pojedinim regijama svijeta, ekonomska nestabilnost, kao i nedostatak egzistencijalne perspektive, čine mnoge pojedince posebno ranjivima na navedene oblike ekonomskog iskorištavanja. Posebno su ugrožene žene i djeca koje često postaju objektima seksualnog i radnog iskorištavanja, kako u zemljama u razvoju, tako i u razvijenim zemljama.
Područje Zapadnog Balkana je, zbog neuređenih političkih sistema, te korumpiranog pravosuđa, još uvijek podložno svim vrstama kriminalnih aktivnosti, u šta spada i trgovina ljudima. Seksualna eksploatacija, koja donosi najveći profit, je najzastupljeniji oblik trgovine ljudima kako u svijetu tako i našoj regiji.
Kao i sve ostale zemlje, Bosna i Hercegovina nije imuna na ovu pošast.
Vlasti Bosne i Hercegovine su povećale napore u brobi protiv trgovine ljudoma i njene prevencije. Sarađuju sa civilnim društvom i provode kampanju podizanja svijesti o tome, usmjerenu na djecu i javnost. Robert R. Lopez, v.d. direktora misije USAID-a u BiH, izrazio je zadovoljstvo i čestitao institucijama Bosne i Hercegovine, predvođene državnim koordinatorom za borbu protiv trgovine ljudima, na njihovom neumornom i predanom radu. Istovremeno je naglasio da je potrebno uraditi znatno više u segmentu procesuiranja osoba uključenih u ovakvu vrstu kriminala, kao i u dijelu pružanja podrške žrtvama trgovine ljudima.
Međutim, organi vlasti ne mogu učiniti mnogo, ako mi kao pojedinci ostanemo nijemi kad uočimo ovo devijantno ponašanje u našoj okolini. Stoga, obaveza je svakog građanina, da u slučaju sumnje da je određena osoba potencijalna žrtva trgovine ljudima, da o tome bez odlaganja obavijesti službu socijalne zaštite. Ne smijemo dozvoliti da ljudsko biće bude tretirano kao roba.
Ne budimo saučesnik u oduzimanju njegovog prava na slobodu, dostojanstvo, sigurnost, prava na život. Pomozimo im, jer žrtve često nisu u mogućnosti tražiti pomoć. Moramo omogućiti pravdu za žrtve trgovine ljudima. Na putu Bosne i Hercegovine ka EU i u borbi za zaštitu ljudskih prava, niko ne smije biti zaboravljen.