Vrijeme je za treći put!

img

Sarajevo

Probali smo takozvanu “desnicu”. Probali smo takozvanu “građansku” opciju. Vrijeme je za treći put, put sposobnosti, odgovornosti i iskrenosti, jedini i stvarni građanski put.

Često na osnovu svojih objava u kojima kritikujem prošlu i trenutnu vlast, dobijam pitanja o tome šta bih ja uradio i kako bih se ja ponašao prilikom formiranja vlasti.
 
Javnost u Bosni i Hercegovini je navikla na određeni način ponašanja i djelovanja koji je prihvaćen kao jedini mogući način političke aktivnosti, uključujući korupciju, nepotizam, prihvatanje manjeg zla, ponižavanje političkih protivnika, manipuliranje javnosti, populizam i prelaženje svih crvenih linija u zamjenu za fotelju. Sve drugo ljudi smatraju naivnim, idealističkim ili čak utopijskim.
 
Ja ipak vjerujem da principijelnošću, dugoročnim razmišljanjem, kadrovskom politikom zasnovanom na znanju i poštenju i definisanjem interesa države i svih građana kao osnovnim prioritetom djelovanja možemo napraviti ozbiljne pomake za uspostavljanje novih pravila ponašanja u politici, efikasnije države i boljeg života građana.
Vjerujem da je sve drugo odraz nedostatka odgovornosti, vjere u svoje sposobnosti i istrajnosti.
 
U tom kontekstu ja vjerujem u slijedeće:
 
- PRINCIPI su osnova svega, koliko god to druge političke stranke ne mogu razumjeti. Principi nisu samo dio programa ili narativa, oni su polazna tačka od koje počinje donošenje bilo kakvih odluka, bez obzira da li se radi o zakonima, kadrovskim rješenjima ili političkim dogovorima. Primarni interes države, primat znanja i poštenja, odgovornost izabranih i fokus na mlade su osnovni principi koji me vode u svakom aspektu političkog djelovanja.
 
- Nikada ne bih pristao na koaliciju sa SNSD-om, organizacijom koja ne poštuje suverenitet vlastite države i koja otvoreno ruši ustavni poredak. Ubijeđen sam da je bilo prostora da se vlast napravi sa opozicijom u RS-u, a ko god kaže da su isti kao SNSD, neka samo uporedi rad Mirka Šarovića i Staše Košarca na istoj funkciji. Istinski razlog zašto se požurilo sa formiranjem vlasti sa Dodikom jeste brža i efikasnije podjela fotelja.
 
- Podjela fotelja nije princip koji treba da vodi organizaciju vlasti. Podjela odgovornosti jeste. To znači postavljanje sposobnih i poštenih na odgovarajuća mjesta bez obzira na to da li su članovi stranke ili ne. Na tim pozicijama ne bi mogli biti predsjednici niti visoki funkcioneri stranaka (osim ako podnesu ostavku na stranačku funkciju i u isto vrijeme ispunjavaju sve druge kriterije za pozicije za koje su predloženi).
 
- Ne smatram “rukama” ljude na pozicijama ili u predstavničkim organima vlasti. Smatram ih “glavama”, ljudima koji imaju svoje mišljenje i imaju pravo da djeluju u skladu sa njim. Ako vjerujemo u iste principe, onda moramo vjerovati i u argumente koji se daju u skladu sa tim principima i našim vlastitim iskustvom i ekspertizom. U skladu sa dogovorenim principima i programom, poštovao bih njihov stav i argument za svaku odluku koju donesu.
 
- Poštujem Međunarodnu zajednicu i nastojao bih sarađivati sa njima i lobirati za naše interese, ali ne bih pristao na podanički odnos kojim bi se ovdje promicale vrijednosti neprihvatljive za Zapadni svijet iz kojeg oni dolaze.
 
- Bez obzira na to koliko je teško, uvijek ćemo djelovati na teritoriji RS-a i dijaspore, a upravo je dijasporu izuzetno važno uključiti u sve nivoe vlasti.
 
- Iako je to izuzetno teško uraditi, smatram da je vrijeme da se počne govoriti o restruktuiranju i, po mogućnosti, smanjivanju broja kantona zbog velikih ušteda i mogućnosti da se život građana učini boljim. Na osnovu toga bismo smanjili i broj ministara i njihovih savjetnika, pomoćnika…
 
- Insistirao bih na smanjenju troškova ostale administracije, voznih parkova i svega što nije neophodno za funkcionisanje države, a pravi dodatne i bespotrebne troškove koji samo dodatno opterećavaju građane i privredu.
 
- Vezao bih plate političara za prosječnu platu građana.
 
- Novac iz javnih preduzeća mora biti iskorišten za razvoj tih preduzeća, a ne za finansiranje stranaka kroz kadrove koji se tamo postavljaju.
 
- Lobiranje je jedna od najvažnijih stavki koju smo propuštali uraditi prethodnih decenija, a bez toga nas nema.
 
- Borio bih se za poštene, po mogućnosti elektronske izbore.
 
Ima još mnogo toga, ali ovo je početak diskusije.
 
Jedan od zvaničnika trenutne vlasti nedavno je rekao da je ovakva vlast sa HDZ-om i SNSD-om nužna i da bi svako na njihovom mjestu uradio isto. Pitanje je onda koja je uopšte svrha izbora i kakvu su to promjenu zagovarali prije oktobra prošle godine - ako se podrazumijeva da u najboljem slučaju može biti samo isto kao prije njih.
 
Probali smo takozvanu “desnicu”. Probali smo takozvanu “građansku” opciju. Vrijeme je za treći put, put sposobnosti, odgovornosti i iskrenosti, jedini i stvarni građanski put.